Wij zijn geen reclame- of communicatiebureau. De kerncompetentie van bureauflipvuijsje is het (helpen) produceren van content met echte gebruikerswaarde. Van informatie waarmee mensen echt iets kúnnen, en die in een echte behoefte voorziet.

Dit kan allerlei vormen aannemen - ook in de wereld van de gezondheidszorg, waar bureauflipvuijsje zich exclusief op richt. Informatie als leidraad voor praktisch handelen. Informatie als bron van beter inzicht en begrip. Informatie voor vooral uw eigen klanten en relaties. Of informatie bedoeld als bijdrage tot een relevant publiek discours.

Maar één ding hebben alle verschijningsvormen van ‘branded content’ gemeen: ze kunnen positief bijdragen aan het profiel, in zowel ‘de markt’ als de publieke arena, van de organisatie die tekent als afzender.